Kirjalik küsimus E-2438/05 Esitaja(d): Luca Romagnoli (NI) komisjonile. Väljarändamine Istrast - Rijekast - Dalmaatsiast