Euroopa Kohtu määrus (viies koda), 3. märts 2004.$