Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomitee 403. istungil 10. veebruaril 2006. aastal esitatud arvamus asja COMP/A-38.381 — De Beers käsitleva otsuse eelnõu kohta (EMPs kohaldatav tekst)