Komisjoni otsus, 18. 07 2006, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.4252 - SCA FOREST / JčTLAMELL INDUSTRI) vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr /2004 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne)