Komisjoni määrus (EÜ) nr 1661/2004, 23. september 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril