Kirjalik küsimus E-2792/04 Esitaja(d): Proinsias De Rossa (PSE), nõukogule. Direktiivi 2003/9/EÜ mitterakendamine Iirimaal