2004/782/EÜ: Komisjoni otsus, 19. november 2004, millega kiidetakse heaks kohustus, mida on pakutud seoses dumpinguvastase menetlusega, mis puudutab muu hulgas Ukrainast pärineva silikoonkarbiidi importi