Kirjalik küsimus E-2580/04 Esitaja(d): Bart Staes (Verts/ALE), komisjonile. Firmale ABX Logistics makstud toetuste uurimise menetlus