Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile HIV/AIDSi vastase võitluse kohta Euroopa Liidus ja naaberriikides aastatel 2006-2009