Kirjalik küsimus P-2343/06 Esitaja(d): Francisco Millán Mon (PPE-DE) komisjonile. ELi ja Andide rühma vaheline poliitiline dialoog ja koostööleping ning Boliivia määrus riigistamise kohta