Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9907 — Exclusive Networks/Veracomp Business) (Text av betydelse för EES) 2021/C 3/05