Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9907 — Exclusive Networks/Veracomp Business) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2021/C 3/05