Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9907 — Exclusive Networks/Veracomp Business) (Tekstas svarbus EEE) 2021/C 3/05