Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9907 — Exclusive Networks/Veracomp Business) (текст от значение за ЕИП) 2021/C 3/05