Komisjoni otsus, 23. 05 2005, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.3692 - REUTERS / TELERATE) vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr /2004 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne)