Komisjoni direktiiv 2001/15/EÜ, 15. veebruar 2001, eritoitu lisatavate erilise toitmisotstarbega ainete kohta (EMPs kohaldatav tekst)