Kohtuasi T-131/06: 4. mail 2006 esitatud hagi — Sonia Rykiel Création et Diffusion de Modèles versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Cuadrado (SONIA SONIA RYKIEL)