Kirjalik küsimus P-2426/06 Esitaja(d): Françoise Grossetête (PPE-DE) komisjonile. Spordiagentide ametieeskirjade ühtlustamine ja läbipaistvus