Kirjalik küsimus E-1096/10, mille on esitanud Vasilica Viorica Dăncilă (S&D) komisjonile. Infrastruktuuri investeerimine ühtekuuluvuspoliitika raames