Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1733, 19. november 2020, millega määratakse 2021. ja 2022. aastaks kindlaks käivituskogused puu- ja köögivilja suhtes täiendavate imporditollimaksude võimalikuks kohaldamiseks