Kirjalik küsimus E-3681/05 Esitaja(d): Proinsias De Rossa (PSE) komisjonile. Briti ametiasutus, mille ülesanne on tuumaelektrijaamade demonteerimine, ning EÜ asutamisleping