Kirjalik küsimus E-5127/06 Esitaja(d): Erik Meijer (GUE/NGL) komisjonile. Avaliku ja erasektori koostöö Groningeni lähedal asuva Meerstadi hoonestuskava ettevalmistamisel, ehitusettevõtete valimine ja asutuste finantsriskid