Euroopa Kohtu otsus (kuues koda), 1. aprill 2004.$