Kirjalik küsimus P-5143/06 Esitaja(d): Cem Özdemir (Verts/ALE) nõukogule. ELi politseimissioon Proxima ja Khaled El Masri juhtum