Písomná otázka E-5127/07 Sharon Bowles (ALDE) Komisii. Protipovodňové zábrany