Komisjoni määrus (EÜ) nr 615/2006, 20. aprill 2006 , millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 21. aprillist 2006