Věc C-67/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Itálie) dne 12. února 2015 – Mario Melis a další v. Comune di Loiri Porto San Paolo, Provincia di Olbia Tempio