Dom afsagt af Retten i Første Instans den 26. april 2005 i sag T-431/03, Liam O'Bradaigh mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Tjenestemandssag — genoptagelse af en intern udvælgelsesprøve — ikke optagelse på listen over egnede ansøgere)