Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 14. september 2004.$