Kirjalik küsimus E-1526/06 Esitaja(d): Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komisjonile. Võitlus Portugali töötajate kasutamise vastu Hollandis ja teistes riikides