Kirjalik küsimus E-0409/06 Esitaja(d): Alyn Smith (Verts/ALE) komisjonile. Euroopa rahalised vahendid rinnavähiuuringute jaoks