Kohtuasi T-768/15: 28. detsembril 2015 esitatud hagi – RP Technik vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM)