Komisjoni teatis Nõukogule ja Euroopa Parlamendile - Ühtne menetlus kui järgmine samm Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tõhustamisel {SEC(2004) 937}