Komisjoni otsus, 13. 03 2006, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.4079 - MITSUI / EVRAZ / DENISKOVSKAYA COAL MINE JV) vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr /2004 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne)