Liikmesriikide pädevate asutuste nimekiri kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta