Komisjoni direktiiv 80/723/EMÜ, 25. juuni 1980 , aasta liikmesriikide ja riigi osalusega äriühingute vaheliste finantssuhete läbipaistvuse ning teatavate ettevõtjate finantsläbipaistvuse kohta