Komisjoni määrus (EÜ) nr 1856/2005, 14. november 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad, seoses toodetega, mille puhul nõutakse sertifikaadi või litsentsi esitamist