Kirjalik küsimus E-0633/06 Esitaja(d): Albert Maat (PPE-DE) komisjonile. Lämmastikukoguseid käsitlevad normid nõukogu nitraadidirektiivi (veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest) elluviimisel