Razpis za zbiranje znanstvenih podatkov v zvezi z zakonito uporabljenimi hormonskimi pospeševalci rasti pri govedu (EFSA-Q-2005-048) — Zadnji rok za oddajo: 4. november 2005