Výzva na predloženie vedeckých údajov týkajúcich sa zákonom schválených hormónov na podporu rastu u hovädzieho dobytka (EFSA-Q-2005-048) — Uzávierka: 4. novembra 2005