Kvietimas teikti mokslinius duomenis apie teisėtai naudojamus galvijų augimą skatinančius hormonus (EFSA-Q-2005-048) — Galutinė dokumentų pateikimo data — 2005 m. lapkričio 4 d.