Naudoilla laillisesti käytettyjä kasvua edistäviä hormoneita koskevien tieteellisten tietojen toimittamista koskeva pyyntö (EFSA-Q-2005-048) — Tietojen toimittamisen määräaika: 4.11.2005