Seaduslikult kasutatavaid veiste kasvu soodustavaid hormoone käsitlevate teaduslike andmete konkursi kutse (EFSA-Q-2005-048) — Dokumentide esitamise tähtaeg: 4. november 2005