Πρόσκληση υποβολής επιστημονικών δεδομένων σχετικά με αυξητικές ορμόνες που χρησιμοποιούνται νόμιμα σε βοοειδή (EFSA-Q-2005-048) — Προθεσμία υποβολής: 4 Νοεμβρίου 2005