Kirjalik küsimus E-3588/06 Esitaja(d): Mario Borghezio (NI) nõukogule. Nõue Türgile jätta karistusseadustikust välja artikkel 301