Komisjoni määrus (EÜ) nr 2177/2005, 23. detsember 2005 , millega kinnitatakse 2006. kalandusaastaks nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 II lisas loetletud kalatoodete ühenduse müügihinnad