Esimese astme kohtu 7. detsembri 2004. aasta otsus kohtuasjas T-240/02: Koninklijke Coöperatie Cosun UA versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Põllumajandus — Turu ühiskorraldus — Suhkur — Siseturul müüdava C-suhkru maksustamine — Tolliõigus — Tollimaksu vähendamise taotlus — Määruse (EMÜ) nr 1430/79 artikliga 13 ettenähtud õigluse klausel — Impordi- või esksporditolli mõiste — Võrdse kohtlemise ja õiguskindluse põhimõtted — Õiglus)