Kirjalik küsimus E-2417/06, mille on esitanud Saïd El Khadraoui (PSE) komisjonile. Euroopa Kontrollikoja tähelepanekud, mis puudutavad üleeuroopalist transpordivõrku