Kandideerimiskutse Euroopa tarbijaorganisatsioonide rahastamiseks