Kirjalik küsimus P-1865/04 Esitaja(d): Ilda Figueiredo (GUE/NGL), komisjonile. Metsatulekahjud